Szervezeti jövőkép – küldetés – értékrend

Szervezeti jövőkép – küldetés – értékrend

Miért létezünk, mint szervezet, hová tartunk és hogyan akarunk eljutni oda? Az állandó változások közepette egyre fontosabb, hogy legyenek stabil pontok a szervezetben, amelyekhez igazodhatunk.

Lehetséges egyáltalán, hogy hosszú távon tervezzünk?

Hogyan gondolkodhatnánk évekre előre, amikor pillanatról pillanatra változik körülöttünk minden? Felelős magatartás ez egyáltalán? Nos, hadd idézzük Dwight D. Eisenhowert: „A tervek haszontalanok, de a tervezés létfontosságú.”

Épp a gyorsan változó környezetben fontos, hogy beazonosítsuk mindazokat a tényezőket, amelyek véleményünk szerint mindeközben állandóak maradnak. Ilyenből várhatóan nem lesz sok, de ez egy előny is: a kevesebbet könnyebb megjegyezni, könnyebb hozzá igazodni. Ha viszont a munkatársaink nem látják tisztán az átfogó célokat és prioritásokat, a stressz és a káosz elkerülhetetlenül felerősödik.

Gondoljuk hát végig a küldetésünket – miért vagyunk itt; az értékrendünket – mi az alapvetően helyes vagy fontos; és a jövőképünket – hogy néz ki a szervezet néhány év múlva, majd kommunikáljuk mindezt a munkavállalóink felé!

Mi jön ezután?

E stratégiai alapvetések megfogalmazásával kezdődik a lényeg: ezek végiggördítése a szervezeten annak érdekében, hogy a munkatársak, a rendszerek, a folyamatok ezekkel összhangban működjenek. Ez egy változásmenedzsment-projekt, melyet körültekintően kell kialakítanunk.

Miben segítünk mi?

Azt tapasztaljuk, hogy a profi cégek látják a fentiek értelmét és jelentőségét, de az ördög itt is a részletekben van. Ahhoz, hogy kézzelfogható eredményeket kapjunk, a módszertant feltétlenül az adott vállalat adottságai szerint kell kialakítsuk, amit a projekt során folyamatosan finomrahangolunk.

A Szervezeti jövőkép – küldetés – értékrend folyamat eredményeképpen:
  • Tisztán látjuk, ami számít: e három stratégiai alappillért mindenki számára közérthetően fogalmazzuk meg.

  • Összehangolt lesz a működés: e stratégiai szándékokat végiggördítjük a cégen. Ennek kapcsán maximalizáljuk a bevonást annak érdekében, hogy elkötelezzük a munkatársakat a szervezet minden szintjén.

  • Javul a szervezeti hatékonyság: mivel a célok egy irányba mutatnak, azt értékrend prioritásai pedig segítik a napi döntéshozatalt, a szervezeti erőfeszítések összekapaszkodnak és egymást erősítik.

  • Csökken a fluktuáció: az emberekben erősödik az az érzés, hogy itt – a turbulens külső környezet ellenére – tudatos cégépítés zajlik. Ez számukra kiszámíthatóbb környezetet teremt és világos jövőképet ad – amivel azonosulhatnak, ami iránt elköteleződhetnek.

Hogyan csináljuk?

Egy ilyen folyamat során sokféle módszert integrálunk. Jellemzően interjúk és felmérések, közép- és felsővezetői műhelymunkák, keresztfunkcionális csapatok vezetése, képzési és coaching-szolgáltatások kapnak szerepet a projekt során. Ennek kapcsán a fő vezérelvünk a bevonás, ami segíti a változás elfogadását minden szinten.

A projekt idő- és erőforrás-igénye nagy mértékben függ a szervezet méretétől és kiinduló állapotától.

További megoldások a témakörben:

  • Dolgozói elégedettség, elkötelezettség →
  • Szolgáltatásorientáció →

Kérjen ajánlatot