Szervezeti jövőkép – küldetés – értékrend

Szervezeti jövőkép – küldetés – értékrend

A fluktuáció egyik oka, amikor nem világos az irány, túl sok a bizonytalanság, és az emberek aggódnak. Határozzuk meg azokat a stabil pontokat, amelyekhez mindenki igazodhat!

Lehetséges egyáltalán, hogy hosszú távon tervezzünk?

Hogyan gondolkodhatnánk évekre előre, amikor pillanatról pillanatra változik körülöttünk minden? Felelős magatartás ez egyáltalán? Nos, hadd idézzük Dwight D. Eisenhowert: „A tervek haszontalanok, de a tervezés létfontosságú.”

Épp a gyorsan változó környezetben fontos, hogy beazonosítsuk mindazokat a tényezőket, amelyek véleményünk szerint mindeközben állandóak maradnak. Ilyenből várhatóan nem lesz sok, de ez egy előny is: a kevesebbet könnyebb megjegyezni, könnyebb hozzá igazodni. Ha viszont a munkatársaink nem látják tisztán az átfogó célokat és prioritásokat, a stressz és a káosz elkerülhetetlenül felerősödik.

Gondoljuk hát végig a küldetésünket – miért vagyunk itt; az értékrendünket – mi az alapvetően helyes vagy fontos; és a jövőképünket – hogy néz ki a szervezet néhány év múlva, majd kommunikáljuk mindezt a munkavállalóink felé!

Mi jön ezután?

E stratégiai alapvetések megfogalmazásával kezdődik a lényeg: ezek végiggördítése a szervezeten annak érdekében, hogy a munkatársak, a rendszerek, a folyamatok ezekkel összhangban működjenek. Ez egy változásmenedzsment-projekt, melyet körültekintően kell kialakítanunk.

Miben segítünk mi?

Azt tapasztaljuk, hogy a profi cégek látják a fentiek értelmét és jelentőségét, de az ördög itt is a részletekben van. Ahhoz, hogy kézzelfogható eredményeket kapjunk, a módszertant feltétlenül az adott vállalat adottságai szerint kell kialakítsuk, amit a projekt során folyamatosan finomrahangolunk.

A Szervezeti jövőkép – küldetés – értékrend folyamat eredményeképpen:
  • Tisztán látjuk, ami számít: e három stratégiai alappillért mindenki számára közérthetően fogalmazzuk meg.

  • Összehangolt lesz a működés: e stratégiai szándékokat végiggördítjük a cégen. Ennek kapcsán maximalizáljuk a bevonást annak érdekében, hogy elkötelezzük a munkatársakat a szervezet minden szintjén.

  • Javul a szervezeti hatékonyság: mivel a célok egy irányba mutatnak, azt értékrend prioritásai pedig segítik a napi döntéshozatalt, a szervezeti erőfeszítések összekapaszkodnak és egymást erősítik.

  • Csökken a fluktuáció: az emberekben erősödik az az érzés, hogy itt – a turbulens külső környezet ellenére – tudatos cégépítés zajlik. Ez számukra kiszámíthatóbb környezetet teremt és világos jövőképet ad – amivel azonosulhatnak, ami iránt elköteleződhetnek.

Hogyan csináljuk?

Egy ilyen folyamat során sokféle módszert integrálunk. Jellemzően interjúk és felmérések, közép- és felsővezetői műhelymunkák, keresztfunkcionális csapatok vezetése, képzési és coaching-szolgáltatások kapnak szerepet a projekt során. Ennek kapcsán a fő vezérelvünk a bevonás, ami segíti a változás elfogadását minden szinten.

A projekt idő- és erőforrás-igénye nagy mértékben függ a szervezet méretétől és kiinduló állapotától.

További megoldások a témakörben:

  • Dolgozói elégedettség, elkötelezettség →
  • Bizalomépítés →
  • Motiváció →
  • Coaching szemléletű vezetés →
  • SLII®
  • Vezetői hitvallás alkotás →
  • Asszertív kommunikáció →
  • Vezetési alapok →

Kérjen ajánlatot