Konfliktuskezelés

Konfliktuskezelés

Legjobb konfliktuskezelés a megelőzés, ha úgy kommunikálunk a különböző helyzetekben, hogy ki se alakulhassanak a konfliktusok. A használt konfliktus-magatartásaink következményei mind emberi tulajdonságaiknak, mind azon helyzet követelményeinek, amelyekben vagyunk. A konfliktus-kezelő stílusok felmérésével és a tudatosan megválasztott konfliktus kezelő-módok alkalmazásával eredményesen kezelhetjük a kialakult konfliktus helyzeteket.

Kinek ajánljuk a tréninget?

Mindenkinek, akinek nehéz helyzeteket, konfliktusokat kell kezelnie, megoldania.

Ideális csoportlétszám:

8-15 fő

A tréning időtartama:

1-2 nap

"Ha két ember mindig egyetért, az egyikük felesleges." - Henry Ford

Az egyén szintjén a konfliktusok kétféle szélsőséges megnyilatkozásban jelentkezik, van aki lebénul, cselekvésképtelen lesz, míg mások agresszívan nyilvánulnak meg.

Ha sok időt szánunk egy kapcsolat karbantartására, nyilván kevesebb lesz a konfliktus. Napjainkban a konfliktuskezelésre szánt idő jelentősen lecsökkent, eközben mi magunk feszültebbek vagyunk. Ennek következtében jóval nehezebbé vált a konfliktusok konstruktív mederben tartása, építő kezelése, esetleges indulataink kézbentartása, azaz a konfliktuskezelés.

A konfliktuskezelés célterületei

Testreszabott megoldásokat kínálunk a különböző konfliktus-helyzetek kezelésére. A konfliktuskezelés az alábbi területeket célozza meg:

 • Konfliktus-tűrő képesség. Bármilyen jellegű konfliktusról is legyen szó, alapvető jelentőséggel bír a benne részt vevő személyek beállítódása önmagukkal, a partnerrel, és a konfliktusokkal kapcsolatosan. Hogyan kezeljük saját feszültségeinket? Kézben tudjuk-e tartani partnerünk feszültségét? Mennyire engedjük meg, hogy a konfliktusok csökkentsék, netán lebénítsák saját józan ítélő- és cselekvőképességünket? Mennyire hagyjuk mindezt kisugározni a környezetünkre?
 • Konfliktusban álló személyiségek, ill. csapatok. Milyen az én természetes reakcióm konfliktus-helyzetekben? Milyen a partnerem reakciója? Melyek a szükségleteink? Hogyan tudom mindezt gyorsan felismerni, és gondoskodni arról, hogy mindkettőnk szükségleteit kielégítsük?
 • Konfliktusok a munkahelyen, csapattagok között. Milyen érdek-különbségek létezhetnek? Mit tehetek ezek, és a háttérben meghúzódó indítékok feltárása érdekében? Hogyan tudom áthidalni ezen ellentéteket, és közösen kidolgozni a megfelelő megoldási stratégiákat? A konfliktusok készségszintű kézbentartásának képessége - azaz a konfliktuskezelés - alapvető jelentőségű, amikor termelékeny csapatokat szándékozunk építeni.

konfliktuskezelés rendelkezésünkre álló eszköztárunkkal képes vagyunk felmérni a konfliktusok eredetétokát és a legkülönbözőbb szituációkra is testreszabott, bevált megoldást nyújtani.

A Konfliktuskezelés program eredményeképpen:
 • Konfliktusok hatékony megelőzésével harmonikusabb lesz az együttműködés.

 • Konfliktushelyzetek okainak, körülményeinek felismerésével és fejleszthetjük kezelési stratégiánkat.

 • Nő a konfliktuskezelés rugalmassága, így eredményesebben tudunk fellépni különböző típusú konfliktus-helyzetekben.

 • Önuralmunk fejlődik ezen  helyzetekben.

 • Az érdekellentétek feloldásával olajzottabbá válik – a rész-érdekekkel szemben előtérbe kerül a szervezeti érdek.

 • Javul az együttműködés az egyes emberek és részlegek között.

 • Csökken a feszültség a szervezetben – felszabadul a munkatársak termelékenysége.

Rugalmas formátum
Tantermi (offline) tréning

A tréner és a résztvevők személyesen találkoznak az osztályteremben.

További megoldások a témakörben:

 • Profitábilis tárgyalástechnika →
 • Asszertív kommunikáció →

Kérjen ajánlatot